13 จังหวัดต่อไปนี้ รัฐเยียวยาเพิ่มอีก 1 เดือน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจปและติดตาม ต้องบอกว่า ในตอนนี้เรากำลังจพก้าวพ้นสถานการณ์รอบนี้ไป ซึ่งในส่วน ของผลกระทบจาก สถานการณ์ CV-19 ที่ผ่านมาทำให้หลายๆคนต่าได้รับ ในส่วนของผลกระทบกันแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชล พ่อค่าแม่ค้า และ เกษตรกรต่างได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด ทั้งนี้มาตรการ ช่วยเหลือจากรัฐบาลนั้นถื อได้ว่าช่วยได้หลายยคนเลยจริงๆ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ ที่ประชุม ครม. อนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการคุมเข้มของรัฐโดยมีรายละเอียดดังนี้

การเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้รปะกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด จากเดิม 17,050 ล้านบาท ไปเป็น 17,912 ล้านบาท

เนื่องจากมีนายจ้าง 18,900 ราย เป็นจำนวน 226,394 ราย และผู้ประกันตนมาตรา 33 เพิ่มขึ้นอีกกว่า 400,000 ราย

รวมเป็นจำนวน 3,877,936 ราย เนื่องจากเป็นผลของการขยายเวลาให้นายจ้างในพื้นที่สีแดงเข้ม 3 จังหวัด และ 16 จังหวัด

สามารถขึ้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ได้ภายในวันที่ 24 ส.ค. 64

นอจากนี้ ยังอนุมัติกรอบวงเงิน 16,103 ล้านบาท ช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัดเพิ่มอีก 1 เดือน

โดยนายจ้างจำนวน 194,660 ราย จะได้รับเงินเยียวยาจำนวน 3,000 บาท ต่อหัวลูกจ้าง แต่ไม่เกิน 200 คน

รวมวงเงิน 7,257 ล้านบาท ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวนกว่า 3.5 ล้านคน จะได้รับเงินเยียวยาประกันสังคมคนละ 2,500 บาท

รวมเป็นวงเงิน 8,846 ล้านบาท โดยจะเริ่มโอนเงินเยียวยาภายในเดือน ก.ย. นี้